Mee & Ander

Mensen de kans geven om zich te ontwikkelen, van betekenis te zijn en invloed te hebben: dat is wat ik vanuit ‘Mee & Ander’ doe. Ik zie mijzelf als een sociaal gangmaker: de weg bereiden waarop mensen samen op pad kunnen gaan. Wij samen, als inwoner, cliënt, professional, vrijwilliger, ondernemer. In wijken en dorpen in de regio rondom Den Bosch. Samen werken aan kansen, dat is ‘Mee & Ander’. Of op z’n Brabants: ‘meej en ander’, met een ander.

Drijfveren

Het is mijn drijfveer om mensen in de gelegenheid te stellen zich verder te ontwikkelen, van betekenis te zijn en invloed uit te oefenen. Ik geloof in de potentie en mogelijkheden van mensen. Iedereen heeft veel meer kracht dan we vaak zien en gebruiken. Ik wil de kennis en ervaring van mensen benutten: de ervaring van cliënten met de hulpverlening, van ervaring van bijstandsgerechtigden met financiële krapte, de ervaring van wijkbewoners in hun wijk.

Lees verder »

  Werkwijze

Als sociaal gangmaker trek ik met inwoners, cliënten en professionals op. Ik faciliteer ze om datgene te doen wat ze willen: een sociaal initiatief van de grond tillen, een situatie onderzoeken of de regels tegen het licht houden. Ik ben de ‘betrokken buitenstaander’ die het verder brengt. Aan de slag in en om Den Bosch en tegelijkertijd ben ik ook inwoner van Den Bosch. Verantwoordelijk en aanspreekbaar. Ik ben inwoner, vrijwilliger, professional en soms ook cliënt ineen. Leven is werken en spelen, en dat gaat bij mij vloeiend in elkaar over.

Lees verder »

  Henny Ketelaar
M (06) 135 07 482 - E henny@meeenander.nl